Social Media :

Mały ZUS plus – niższe, proporcjonalne do dochodu, składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy jeśli spełnią łącznie dwa warunki:

  1. ich przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały
    poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł,
  2. prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie
    mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość składki za 2023 rok ustalisz w oparciu o dochód z działalności gospodarczej
uzyskany w 2022 roku.