Usługi księgowe w Krakowie

KalkulatorPrzedstawiamy ofertę Krajowej Kancelarii Rachunkowej, w ramach której znajdują się usługi dla różnych form prawnych w postaci: księgowości, konsultacji podatkowych, kadr, controllingu. W Naszej codziennej pracy staramy się być opiekunami biznesów dla naszych klientów. Udzielamy cennych wskazówek, które są przydatne w prowadzeniu biznesu.

Usługi  księgowe skupiamy na takich obszarach jak:

W ramach usługi księgowości zajmujemy się:

 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 • prowadzeniem książki przychodów i rozchodów,
 • ewidencją podatkową - ryczałt,
 • sporządzaniem deklaracji, zeznań oraz sprawozdań finansowych.

W obszarze działań kadrowych wykonujemy:

 • sporządzanie listy płac, miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i rocznych informacji o dochodach,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej- akt osobowych pracowników,
 • rozliczanie świadczeń niepieniężnych / nieodpłatnych,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • PEFRON, PPK

Świadcząc usługę controllingu skupiamy się na:

 • planowaniu działań dotyczących polityki finansowej przedsiębiorstwa,
 • sporządzaniu raportów do celów księgowych i zarządczych.

Zapraszamy do kontaktu!