Social Media :

Oferta

Kadry i płace dla szkoły

Mamy świadomość, że szkoły dysponują dużym zespołem specjalistów dydaktycznych, którego zarządzanie jest wielkim wyzwaniem. Dlatego też jako kancelaria rachunkowa możemy odciążyć szkoły z działu kadr i płac i proponujemy outsourcing usług kadrowo-płacowych i księgowych do specjalistów naszej Kancelarii.

W swoim portfolio mamy szereg klientów z branży edukacji o różnych modelach wynagradzania, dlatego też wiemy, z czym szkoły się mierzą.

Zakres świadczonych przez kancelarię usług z zakresu kadr i płac to:

  • Zgłaszanie/wygłaszanie pracowników do ZUS-u.
  • Przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenie i dzieło.
  • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej: prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników papierowo lub online, zaświadczenie o dochodach uzyskanych przez pracowników, Z-3, Z-15, świadectwo pracy.
  • Sporządzanie listy płac i rachunków do umów cywilnoprawnych, znajomość karty nauczyciela i innych rozwiązań płacowych w oświacie.
  • Przygotowanie pasków wynagrodzeń lub konsultowanie wynagrodzenia pracownika bezpośrednio ze specjalistą jeśli zajdzie potrzeba.
  • Rozliczenia PFRON, PPK.
  • Ewidencja nieobecności pracowniczej oraz urlopów wypoczynkowych, przypomnienie o badaniach lekarskich i BHP
  • Zaświadczenie o dochodach uzyskanych przez pracowników.
  • Informacja o zaliczkach pobranych na podatek dochodowy PIT 11, PIT 4

Cennik usług księgowych dla przedszkoli

Przykładowy cennik obsługi kadrowo-płacowej dla szkół prezentuje się następująco:

Usługa kadrowo-płacowa Cena
Rozliczenia kadrowo-płacowe50,00 zł/os.
Prowadzenie akt osobowych
pracowników
40,00 zł/os.
Rozliczenie delegacji20,00 zł/szt.
Zaświadczenie o niezaleganiu: ZUS/US25,00 zł/szt.
PIT-11, PIT-8 roczny20,00 zł/dokument
PIT-4 roczny100,00 zł/dokument

Ze względu na indywidualne potrzeby księgowe każdego z Klientów, zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia wiążącej oferty.

Kadry i płace dla szkoły - kontakt do biura

Jeśli chcą Państwo powierzyć dział Kadr i płac szkoły profesjonalnemu biuru księgowemu, to zapraszamy do kontaktu z nami:

telefon: +48 698 545 433 oraz +48 12 312 05 65
e-mail: biuro@kkr.tax
ul. Szlak 20/14, 31-153 Kraków