Prowadzenie księgowości w fundacjach, stowarzyszeniach i OPP

Specjalizujemy się w wykonywaniu pełnej księgowości dla fundacji. Współpracujemy z licznymi organizacjami pożytku publicznego, fundacjami, stowarzyszeniami oraz jednostkami sektora edukacji – takimi jak np. Fundacja Edukacji Domowej, Fundacja Edukacji Polonijnej, Polskie Szkoły Internetowe Libratus, Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa. Nasze doświadczenie oraz wiedza w wskazanym obszarze jest doceniane, dlatego jesteśmy cenionym partnerem.

W ramach świadczonych przez nas usług dla organizacji pozarządowych wyróżniamy:

  • ewidencję i księgowanie dotacji oświatowych pochodzących ze środków samorządowych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych fundacji i stowarzyszeń,
  • sporządzanie sprawozdań z działalności fundacji, OPP oraz z 1%,
  • reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej,
  • prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych.

Satysfakcja oraz zadowolenie klientów jest dla nas priorytetowe, z tego względu oferujemy szereg kompleksowych usług mających na celu wsparcie organizacji pozarządowych w codziennym funkcjonowaniu. Reprezentujemy współpracujące z nami firmy przed instytucjami państwowymi. Podejmując się realizacji naszych zadań mamy na uwadze dobro naszych klientów. Bierzemy pełną odpowiedzialność za powierzone usługi.