Social Media :

Słownik pojęć księgowych

/ Słownik pojęć księgowych.

Chcesz, aby współpraca z księgowością była łatwiejsza? Zapoznaj się z tymi pojęciami!

Prowadząc firmę i współpracując z księgowością z pewnością nie raz spotykasz się z niejasnymi dla Ciebie pojęciami. Wychodząc naprzeciw wszystkim przedsiębiorcom, na przestrzeni lat prowadzenia kancelarii rachunkowej, przygotowaliśmy słowniczek pojęć księgowych. Uwzględniliśmy te pojęcia, które najczęściej sprawiały problemy naszym klientom i podzieliliśmy je na poszczególne kategorie.

Spis Treści

/ Pojęcia w porządku alfabetycznym

A

B

C

G

J

L

Ł

M

 • Mały ZUS plus

N

Q

R

T

V

X

Y

Ź

Ż

A
C

/ Zeznania, deklaracje, zgłoszenia i informacje podatkowe

/ Kapitały

/ Pojęcia związane ze sprawozdaniem finansowym

/ Formy opodatkowania działalności gospodarczej i jej ewidencje

/ Formy prowadzenia księgowości

/ Zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi

/ Zwolnienia podatkowe

/ Dokumenty księgowe

/ Pozostałe zagadnienia

/ Bibliografia

 • https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ksiega-przychodow-i-rozchodow,data odczytu 3.10.2023,
 • https://zus.pox.pl/zus/skladka-zdrowotna-na-2023-rok-ryczalt.htm, data odczytu 3.10.2023,
 • https://blog.symfonia.pl/slownik/ksiegowosc-uproszczona/, data odczytu 3.10.2023,
 • https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00245, data odczytu 4.10.2023,
 • https://www.gov.pl/web/pozytek/organizacje-pozytku-publicznego-opis, data odczytu 4.10.2023,
 • https://kkr.tax/blog/ulgi-zus-czyli-jak-legalnie-placic-mniejszy-zus, data odczytu 4.10.2023,
 • USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych