Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona – w praktyce jest to Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) lub ryczałt – dostępna dla osób fizycznych, spółek cywilnych os. fiz., spółek jawnych os. fiz., spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych dla których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu należy rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Zeznanie CIT-8

Zeznanie CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty składane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Termin na jego złożenie upływa 31

Zobacz

Dochód wolny

Dochód wolny – dochód, który nie podlega podatkowi dochodowemu. Uregulowany jest np. w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 17 ust. 1

Zobacz