Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Zeznanie PIT-28

Zeznanie PIT 28 – zeznanie roczne składane przez osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Informuje o wysokości osiągniętego dochodu za rok podatkowy. Termin na złożenie zeznania upływa 30 kwietnia roku kolejnego.

Dokument magazynowy

Dokumenty magazynowe – służą dokumentowaniu wszelkich czynności związanych z obrotem materiałami i towarami w magazynie. Występują głównie w firmach produkcyjnych: PZ – przyjęcie do magazynu zakupionych

Zobacz

Rozrachunki z właścicielami

Rozrachunki z właścicielami – wszystkie operacje między spółką i właścicielem tj. pożyczki udzielone spółce przez właścicieli, środki pobrane przez właściciela z rachunku bankowego na zakupy firmowe

Zobacz