Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Deklaracja PIT-8AR

Deklaracja PIT 8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych składana przez płatnika podatku. W szczególności dotyczy pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek, dywidend czy wygranych w konkursach. Termin na rozliczenie deklaracji upływa 31 stycznia roku kolejnego.

Informacja IFT-2R

Informacja IFT 2R – deklaracja roczna składana przez przedsiębiorców korzystających w trakcie roku z usług zagranicznych kontrahentów i dokonujących tzw. importu usług. W deklaracji informujemy urząd skarbowy

Zobacz

Księgowość pełna

Księgowość pełna (tzw. księgi rachunkowe) – najbardziej dokładna i rozbudowana forma rozliczania wyników przedsiębiorstwa. Obowiązkowa m.in. dla spółek z o.o., spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek akcyjnych, fundacji,

Zobacz

Historia operacji

Historia operacji –historia operacji to zestawienie wszelkich operacji bankowych za danych okres, bez informacji o początkowym i końcowym saldzie rachunku. Historia operacji nie stanowi dokumentu księgowego.

Zobacz