Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Składka rentowa

Składka rentowa – obowiązkowa składka ubezpieczeniowa. Obecnie wynosi 8% podstawy wymiaru.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy- kapitał potrzebny do rozpoczęcia działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pokrywany wkładem pieniężnym lub niepieniężnym wspólników. Zgodnie z KSH jego minimalna wartość to 5.000,00

Zobacz

Duplikat faktury

Duplikat faktury – dodatkowy egzemplarz faktury pierwotnej wystawiany w przypadku zgubienia/ zniszczenia faktury pierwotnej. Zawiera te same dane co faktura pierwotne, jednak z dopiskiem „duplikat”

Zobacz