Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Wynagrodzenie członka zarządu z tytułu powołania

Wynagrodzenie członka zarządu z tytułu powołania – wypłata pieniędzy ze spółki dla członka zarządu za prowadzenie jej spraw, dokonywana na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Może być wypłacone jednorazowo lub okresowo. Opodatkowane jest na zasadach ogólnych i podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat – dokument, który prezentuje, czy w danym roku obrotowym przedsiębiorstwo generuje zysk, czy ponosi stratę. Obowiązkowy element sprawozdania finansowego. Wynik finansowy

Zobacz

Dokument WB

Dokument WB– to zestawienie wszelkich operacji bankowych za dany okres, pojawia się nanim informacja o początkowym i końcowym saldzie rachunku. Saldo jest niezbędne doweryfikacji, czy wyciąg

Zobacz

Składki ZUS

Składki ZUS– to obowiązkowe składki płacone przez przedsiębiorców i pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Każdy przedsiębiorca, który rejestruje firmę w CEIDG i nie jest ubezpieczony z innego tytułu

Zobacz