Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Informacja IFT-2R

Informacja IFT 2R – deklaracja roczna składana przez przedsiębiorców korzystających w trakcie roku z usług zagranicznych kontrahentów i dokonujących tzw. importu usług. W deklaracji informujemy urząd skarbowy o konieczności odprowadzenia podatku u źródła lub o braku takiej konieczności w przypadku uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatkiem u źródła objęte są m.in. usługi reklamowe świadczone przez Facebook.

Deklaracja PIT-8AR

Deklaracja PIT 8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych składana przez płatnika podatku. W szczególności dotyczy pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od

Zobacz

Deklaracja VAT-9M

Deklaracja VAT 9M – deklaracja informująca o dokonanym w danym miesiącu imporcie usług (zakupie usług od kontrahentów z zagranicy), składana przez podatników VAT zwolnionych. Składa

Zobacz