Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Składka wypadkowa

Składka wypadkowa– obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych, opłacana przez pracodawcę. Obecnie wynosi 1,67% podstawy wymiaru.

Zgłoszenie VAT-R

Zgłoszenie VAT R – druk rejestracyjny składany przez podmioty, które rozpoczynają świadczenie czynności opodatkowanych, jak również tych, którzy aktualizują dotychczas zgłoszone dane. W przypadku rozpoczęcia

Zobacz

Ulga na start

Ulga na start – Przywilej, zwolnienie przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie

Zobacz