Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu

Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu – koszty nie wpływające na zmniejszenie podstawy opodatkowania ze względu na brak związku wydatkowanych pieniędzy z uzyskanym przychodem np. prywatne wydatki właściciela a także wyłączone ustawowo z możliwości uwzględnienia ich w kosztach uzyskania przychodu. Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów reguluje art. 23 ustawy o PIT oraz art. 16 ustawy o CIT.

Historia operacji

Historia operacji –historia operacji to zestawienie wszelkich operacji bankowych za danych okres, bez informacji o początkowym i końcowym saldzie rachunku. Historia operacji nie stanowi dokumentu księgowego.

Zobacz

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona – w praktyce jest to Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) lub ryczałt – dostępna dla osób fizycznych, spółek cywilnych os. fiz., spółek jawnych

Zobacz