Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Opodatkowanie podatkiem dochodowym

Opodatkowanie podatkiem dochodowym– podatek dochodowy jest to podatek od dochodu bezpośredni ponieważ obciąża on bezpośrednio podatnika (sprzedawcę).

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – forma opodatkowania dochodów według stawki 12 % do wysokości 120.000,00 zł podstawy opodatkowania oraz stawki 32% powyżej tej kwoty. Atrakcyjna

Zobacz

Deklaracja PIT-8AR

Deklaracja PIT 8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych składana przez płatnika podatku. W szczególności dotyczy pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od

Zobacz

Kapitał rezerwowy

Kapitał rezerwowy – tworzony analogicznie do kapitału zapasowego jednak o ograniczonej możliwości rozporządzania. Może być przeznaczony na pokrycie szczególnych wydatków lub strat. Jego główną funkcją

Zobacz