Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Składka chorobowa

Składka chorobowa– obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych. Obecnie wynosi 2,4.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe – dokument przedstawiający sytuację finansową przedsiębiorstwa, sporządzany za dany rok obrotowy (zazwyczaj zgodny z rokiem kalendarzowym). Informuje o wartości majątku jednostki i jego

Zobacz

Dokument magazynowy

Dokumenty magazynowe – służą dokumentowaniu wszelkich czynności związanych z obrotem materiałami i towarami w magazynie. Występują głównie w firmach produkcyjnych: PZ – przyjęcie do magazynu zakupionych

Zobacz