Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Import usług

Import usług – występuje m. in., gdy miejscem świadczenia usług jest terytorium Polski,
a usługodawcą jest podatnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza jej terytorium.

Koszty podatkowe

Koszty podatkowe – koszty zmniejszające podstawę opodatkowania, nie budzące wątpliwości co do zasadności uwzględnienia wydatków z tego tytułu w kosztach np. wynagrodzenia, składki ZUS, usługi

Zobacz

Deklaracja VAT-9M

Deklaracja VAT 9M – deklaracja informująca o dokonanym w danym miesiącu imporcie usług (zakupie usług od kontrahentów z zagranicy), składana przez podatników VAT zwolnionych. Składa

Zobacz

Zgłoszenie VAT-R

Zgłoszenie VAT R – druk rejestracyjny składany przez podmioty, które rozpoczynają świadczenie czynności opodatkowanych, jak również tych, którzy aktualizują dotychczas zgłoszone dane. W przypadku rozpoczęcia

Zobacz