Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy- kapitał potrzebny do rozpoczęcia działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pokrywany wkładem pieniężnym lub niepieniężnym wspólników. Zgodnie z KSH jego minimalna wartość to 5.000,00 zł.

Zeznanie PIT-28

Zeznanie PIT 28 – zeznanie roczne składane przez osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Informuje o wysokości osiągniętego dochodu za rok podatkowy. Termin na złożenie

Zobacz

Składka emerytalna

Składka emerytalna – obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych, comiesięcznie odprowadzana do ZUS-u. Obecnie wynosi 19,52 % podstawy wymiaru.

Zobacz

Zeznanie CIT-8

Zeznanie CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty składane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Termin na jego złożenie upływa 31

Zobacz