Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Faktura VAT Zakup (FVZ)

FVZ – Faktura VAT zakup – dokumentuje zakup towarów i usług dokonywany przez podatnika VAT od innego podatnika VAT,

Deklaracja VAT-8

Deklaracja VAT 8 – deklaracja informująca o dokonanym w danym miesiącu imporcie usług lub towarów. W przeciwieństwie do deklaracji VAT 9-M składana jest przez podatników

Zobacz

Kapitał rezerwowy

Kapitał rezerwowy – tworzony analogicznie do kapitału zapasowego jednak o ograniczonej możliwości rozporządzania. Może być przeznaczony na pokrycie szczególnych wydatków lub strat. Jego główną funkcją

Zobacz

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku – kwota 30.000,00 zł do wysokości której przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych nie płaci się podatku dochodowego.

Zobacz