Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Ulga na start

Ulga na start – Przywilej, zwolnienie przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie miesiąca, nie wliczasz tego miesiąca do 6 miesięcy, w trakcie których możesz korzystać z Ulgi na start.

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. To oznacza, że masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę zdrowotną.

Składka wypadkowa

Składka wypadkowa– obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych, opłacana przez pracodawcę. Obecnie wynosi 1,67% podstawy wymiaru.

Zobacz