Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Kapitał rezerwowy

Kapitał rezerwowy – tworzony analogicznie do kapitału zapasowego jednak o ograniczonej możliwości rozporządzania. Może być przeznaczony na pokrycie szczególnych wydatków lub strat. Jego główną funkcją jest zabezpieczenie finansowania planowanych przedsięwzięć.

Zeznanie PIT-37

Zeznanie PIT 37 – zeznanie roczne składane przez osoby opodatkowane według skali podatkowej, ale rozliczane za pośrednictwem płatnika, czyli np. osoby zatrudnione w oparciu o

Zobacz

Historia operacji

Historia operacji –historia operacji to zestawienie wszelkich operacji bankowych za danych okres, bez informacji o początkowym i końcowym saldzie rachunku. Historia operacji nie stanowi dokumentu księgowego.

Zobacz