Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Polecenie Księgowania/Dokument Prosty (PK/DP)

PK/DP – jest szczególnym rodzajem wpisu w księdze, który pozwala na tworzenie dowolnych dekretów księgowych. Polecenie księgowania/dokument prosty – za ich pomocą księgowane są:

  • ewidencja wynagrodzeń: z umów o pracę, umów zlecenie, powołań;
  • przeksięgowanie kosztów ubezpieczeń społecznych pracodawcy;
  • rozliczenia VAT za dany miesiąc;
  • ewidencja polis;
  • ewidencja pożyczek: otrzymanie, udzielenie, spłata, naliczenie odsetek;
  • amortyzacja środków trwałych;
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów – przypisanie kosztu dotyczącego danego okresu (występują np. przy zakupie rocznej prenumeraty czasopisma branżowego – koszty muszą zostać przypisane proporcjonalnie do miesięcy);
  • incydentalnie występujące podatki: VAT-9M, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości, itp.;
  • odpisy aktualizujące.

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona – w praktyce jest to Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) lub ryczałt – dostępna dla osób fizycznych, spółek cywilnych os. fiz., spółek jawnych

Zobacz

Ewidencja ryczałtu

Ewidencja ryczałtu – ewidencja księgowa dotycząca podatników korzystających z opodatkowania na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uwzględnia jedynie przychody dlatego często korzystają z niej przedsiębiorcy, którzy

Zobacz