Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Zeznanie CIT-8

Zeznanie CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty składane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Termin na jego złożenie upływa 31 marca roku kolejnego.

Rozrachunki z właścicielami

Rozrachunki z właścicielami – wszystkie operacje między spółką i właścicielem tj. pożyczki udzielone spółce przez właścicieli, środki pobrane przez właściciela z rachunku bankowego na zakupy firmowe

Zobacz