Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Duplikat faktury

Duplikat faktury – dodatkowy egzemplarz faktury pierwotnej wystawiany w przypadku zgubienia/ zniszczenia faktury pierwotnej. Zawiera te same dane co faktura pierwotne, jednak z dopiskiem „duplikat” i datą jego wystawienia.

Ulga na start

Ulga na start – Przywilej, zwolnienie przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie

Zobacz

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe – dokument przedstawiający sytuację finansową przedsiębiorstwa, sporządzany za dany rok obrotowy (zazwyczaj zgodny z rokiem kalendarzowym). Informuje o wartości majątku jednostki i jego

Zobacz

Ewidencja ryczałtu

Ewidencja ryczałtu – ewidencja księgowa dotycząca podatników korzystających z opodatkowania na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uwzględnia jedynie przychody dlatego często korzystają z niej przedsiębiorcy, którzy

Zobacz