Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Dokument magazynowy

Dokumenty magazynowe – służą dokumentowaniu wszelkich czynności związanych z obrotem materiałami i towarami w magazynie. Występują głównie w firmach produkcyjnych:

PZ – przyjęcie do magazynu zakupionych materiałów/towarów,
RW – wydanie materiałów z magazynu do produkcji,
PW – przyjęcie wyprodukowanych wyrobów do magazynu,
WZ – gdy następuje wydanie na zewnątrz wyrobów gotowych lub towarów handlowych z magazynu.

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy – obowiązkowy np. w spółce akcyjnej, dobrowolny w sp. z o.o. Tworzony przez dopłaty właścicieli, a także z przeznaczenia zysku za dany rok

Zobacz

Karta podatkowa

Karta podatkowa – opodatkowanie dochodów stałą kwotą podatku określoną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zależną m.in. od rodzaju prowadzonej działalności, liczby mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności,

Zobacz