Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Podatnik VAT czynny

Podatnik VAT czynny – podmiot wykonujący czynności opodatkowane, zarejestrowany do VAT i opłacający podatek od towarów i usług oraz składający comiesięczne deklaracje VAT. Można nim zostać dobrowolnie, ze względu na rodzaj wykonywanej działalności (np. usługi prawne) lub obowiązkowo po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 200.000,00 zł w skali roku.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat – dokument, który prezentuje, czy w danym roku obrotowym przedsiębiorstwo generuje zysk, czy ponosi stratę. Obowiązkowy element sprawozdania finansowego. Wynik finansowy

Zobacz

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy – obowiązkowy np. w spółce akcyjnej, dobrowolny w sp. z o.o. Tworzony przez dopłaty właścicieli, a także z przeznaczenia zysku za dany rok

Zobacz

Informacja PIT-11

Informacja PIT 11 – informacja o uzyskanych przez podatnika przychodach oraz zaliczkach pobranych na podatek dochodowy, a także o wysokości składek potrąconych na ubezpieczenia. Informacje

Zobacz