Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Rozrachunki z właścicielami

Rozrachunki z właścicielami – wszystkie operacje między spółką i właścicielem tj. pożyczki udzielone spółce przez właścicieli, środki pobrane przez właściciela z rachunku bankowego na zakupy firmowe lub na inne cele, zaliczki na poczet zysku wypłacane właścicielowi w trakcie roku obrotowego.

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku – kwota 30.000,00 zł do wysokości której przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych nie płaci się podatku dochodowego.

Zobacz

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy- kapitał potrzebny do rozpoczęcia działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pokrywany wkładem pieniężnym lub niepieniężnym wspólników. Zgodnie z KSH jego minimalna wartość to 5.000,00

Zobacz

Opodatkowanie podatkiem liniowym

Opodatkowanie podatkiem liniowym – forma opodatkowania dochodów według stałej stawki 19% bez względu na wysokość dochodów. Odpowiednia dla podatników osiągających m.in. dochody wyższe niż 120.000,00

Zobacz