Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Faktura VAT Sprzedaż (FVS)

FVS – Faktura VAT sprzedaż – dokumentuje sprzedaż towarów i usług dokonywaną przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT

Składka wypadkowa

Składka wypadkowa– obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych, opłacana przez pracodawcę. Obecnie wynosi 1,67% podstawy wymiaru.

Zobacz

Podatnik VAT zwolniony

Podatnik VAT zwolniony – podmiot zwolniony z podatku VAT przedmiotowo (ze względu na rodzaj wykonywanej działalności np. usługi medyczne) lub podmiotowo (do wysokości limitu sprzedaży

Zobacz