Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Dokument WB

Dokument WB– to zestawienie wszelkich operacji bankowych za dany okres, pojawia się na
nim informacja o początkowym i końcowym saldzie rachunku. Saldo jest niezbędne do
weryfikacji, czy wyciąg bankowy został poprawnie wprowadzony i uwzględnia każdy wpływ
i wypływ gotówki w danym okresie z konta. Wyciąg bankowy jest dokumentem księgowym z
przydzielonym przez bank nr kolejnym.

Deklaracja VAT-9M

Deklaracja VAT 9M – deklaracja informująca o dokonanym w danym miesiącu imporcie usług (zakupie usług od kontrahentów z zagranicy), składana przez podatników VAT zwolnionych. Składa

Zobacz

Zeznanie PIT-36

Słownik pojęć księgowych Home Słownik / Słownik pojęć księgowych. Czym jest zeznanie PIT 36 Wróć do słownika … Bilans – Obowiązkowy element sprawozdania finansowego. Stanowi

Zobacz

Składka wypadkowa

Składka wypadkowa– obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych, opłacana przez pracodawcę. Obecnie wynosi 1,67% podstawy wymiaru.

Zobacz