Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Księgowość pełna

Księgowość pełna (tzw. księgi rachunkowe) – najbardziej dokładna i rozbudowana forma rozliczania wyników przedsiębiorstwa. Obowiązkowa m.in. dla spółek z o.o., spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek akcyjnych, fundacji, a także dla przedsiębiorców osiągających przychody powyżej 2.000.000,00 euro. Składa się m.in. z dziennika, księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych. Sprowadza się do księgowania każdego dokumentu księgowego z uwzględnieniem dodatkowych rejestrów i ewidencji, dzięki czemu możliwe jest śledzenie zmian w majątku przedsiębiorstwa, rozliczeń z kontrahentami, czy przepływów pieniężnych.

Rozrachunki z właścicielami

Rozrachunki z właścicielami – wszystkie operacje między spółką i właścicielem tj. pożyczki udzielone spółce przez właścicieli, środki pobrane przez właściciela z rachunku bankowego na zakupy firmowe

Zobacz

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat – dokument, który prezentuje, czy w danym roku obrotowym przedsiębiorstwo generuje zysk, czy ponosi stratę. Obowiązkowy element sprawozdania finansowego. Wynik finansowy

Zobacz

Dokument magazynowy

Dokumenty magazynowe – służą dokumentowaniu wszelkich czynności związanych z obrotem materiałami i towarami w magazynie. Występują głównie w firmach produkcyjnych: PZ – przyjęcie do magazynu zakupionych

Zobacz