Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Fundusz Pracy

FP i FGŚP – część systemu ubezpieczeń społecznych, które obecnie wynoszą 2,45 %
podstawy wymiaru.

Deklaracja PIT-8AR

Deklaracja PIT 8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych składana przez płatnika podatku. W szczególności dotyczy pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od

Zobacz