Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Ewidencja ryczałtu

Ewidencja ryczałtu – ewidencja księgowa dotycząca podatników korzystających z opodatkowania na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uwzględnia jedynie przychody dlatego często korzystają z niej przedsiębiorcy, którzy generują mało kosztów lub nie mają ich wcale.

Fundusz Pracy

FP i FGŚP – część systemu ubezpieczeń społecznych, które obecnie wynoszą 2,45 %podstawy wymiaru.

Zobacz

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy- kapitał potrzebny do rozpoczęcia działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pokrywany wkładem pieniężnym lub niepieniężnym wspólników. Zgodnie z KSH jego minimalna wartość to 5.000,00

Zobacz