Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy – obowiązkowy np. w spółce akcyjnej, dobrowolny w sp. z o.o. Tworzony przez dopłaty właścicieli, a także z przeznaczenia zysku za dany rok obrotowy. Może być przeznaczony na: pokrycie strat lat ubiegłych, wypłatę dywidendy, czy podwyższenie kapitału zakładowego.

Dochód wolny

Dochód wolny – dochód, który nie podlega podatkowi dochodowemu. Uregulowany jest np. w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 17 ust. 1

Zobacz

Dokument magazynowy

Dokumenty magazynowe – służą dokumentowaniu wszelkich czynności związanych z obrotem materiałami i towarami w magazynie. Występują głównie w firmach produkcyjnych: PZ – przyjęcie do magazynu zakupionych

Zobacz