Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Koszty podatkowe

Koszty podatkowe – koszty zmniejszające podstawę opodatkowania, nie budzące wątpliwości co do zasadności uwzględnienia wydatków z tego tytułu w kosztach np. wynagrodzenia, składki ZUS, usługi księgowe, czynsz itp.

Składka emerytalna

Składka emerytalna – obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych, comiesięcznie odprowadzana do ZUS-u. Obecnie wynosi 19,52 % podstawy wymiaru.

Zobacz

Historia operacji

Historia operacji –historia operacji to zestawienie wszelkich operacji bankowych za danych okres, bez informacji o początkowym i końcowym saldzie rachunku. Historia operacji nie stanowi dokumentu księgowego.

Zobacz

Zeznanie PIT-36

Słownik pojęć księgowych Home Słownik / Słownik pojęć księgowych. Czym jest zeznanie PIT 36 Wróć do słownika … Bilans – Obowiązkowy element sprawozdania finansowego. Stanowi

Zobacz