Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów

Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów (UEPiK) – dostępna od 2016 roku dla małych organizacji pozarządowych po spełnieniu określonych warunków z art. 10 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Polega m.in. na tym, że przychody są wpisywane w podziale na przychody z działalności nieodpłatnej, odpłatnej i pozostałej. Koszty z kolei ze wskazaniem, które są, a które nie są kosztami uzyskania przychodów. Po zakończeniu każdego miesiąca należy wypełnić zestawienie przepływów finansowych, w którym suma przychodów, kosztów i dochodów miesiąca musi zostać wpisana w podziale na zwolnienia podatkowe, które są stosowanie w organizacji. W przeciwieństwie do pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) nie ewidencjonuje się operacji pieniężnych. Sporządza się zeznanie roczne CIT-8, natomiast nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego.

Informacja PIT-11

Informacja PIT 11 – informacja o uzyskanych przez podatnika przychodach oraz zaliczkach pobranych na podatek dochodowy, a także o wysokości składek potrąconych na ubezpieczenia. Informacje

Zobacz

Książka przychodów i rozchodów (PKPiR)

Książka przychodów i rozchodów (PKPiR) – ewidencja księgowa ujmująca wszelkie przychody, zakupy oraz wydatki w formie uproszczonej. Może dotyczyć osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną

Zobacz