Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Historia operacji

Historia operacji –historia operacji to zestawienie wszelkich operacji bankowych za danych okres, bez informacji o początkowym i końcowym saldzie rachunku. Historia operacji nie stanowi dokumentu księgowego.

Książka przychodów i rozchodów (PKPiR)

Książka przychodów i rozchodów (PKPiR) – ewidencja księgowa ujmująca wszelkie przychody, zakupy oraz wydatki w formie uproszczonej. Może dotyczyć osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną

Zobacz