Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – forma opodatkowania dochodów według stawki 12 % do wysokości 120.000,00 zł podstawy opodatkowania oraz stawki 32% powyżej tej kwoty. Atrakcyjna forma opodatkowania ze względu na liczne przysługujące ulgi, a także kwotę wolną od podatku, co w skrócie oznacza tyle, że do wysokości 30.000,00 zł dochodu nie płaci się podatku. Odpowiednia jednak dla osób osiągających stosunkowo niskie dochody. Składka zdrowotna dla tej formy opodatkowania wynosi 9% miesięcznego dochodu.

Księgowość pełna

Księgowość pełna (tzw. księgi rachunkowe) – najbardziej dokładna i rozbudowana forma rozliczania wyników przedsiębiorstwa. Obowiązkowa m.in. dla spółek z o.o., spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek akcyjnych, fundacji,

Zobacz

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku – kwota 30.000,00 zł do wysokości której przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych nie płaci się podatku dochodowego.

Zobacz

Zgłoszenie NIP-8

Zgłoszenie NIP – 8 – zgłoszenie przeznaczone dla podmiotów zarejestrowanych w KRS zawierające dane uzupełniające tj. numer rachunku bankowego czy dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową.

Zobacz