Social Media :

Organizacja pożytku publicznego (OPP) – jednostka (fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy itp.), która spełnia wszystkie wymogi ustawy, aby zostać organizacją pożytku publicznego i uzyskała potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Bycie organizacją pożytku publicznego, czyli posiadanie statusu OPP, wiąże się z pewnymi przywilejami (np. z możliwością otrzymywania 1,5% podatku dochodowego osób fizycznych), ale też z obowiązkami (np. konieczność wprowadzenia wewnątrz organizacji bardziej wymagających mechanizmów samokontroli, przejrzystość działań i finansów oraz
sprawozdawczości).