Social Media :

Remanent – spis ilościowy towarów, materiałów i składników majątku znajdujących się na dany dzień w przedsiębiorstwie (spis z natury). Przeprowadzany co do zasady na koniec roku obrotowego. Może być przeprowadzany w okresach miesięcznych. Zawiera ilościowe i kwotowe określenie każdego składnika podlegającego spisowi, a także podsumowanie łącznej wartości spisu z natury.