Social Media :

Słownik pojęć księgowych

/ Słownik pojęć księgowych.

Czym jest bilans

Bilans – Obowiązkowy element sprawozdania finansowego. Stanowi zestawienie składników majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania. Sporządzany jest na konkretny dzień (przeważnie ostatni dzień roku) i składa się z aktywów tj. majątku jednostki oraz pasywów tj. źródła finansowania tego majątku. Bilans charakteryzuje się zrównoważeniem stron, gdyż aktywa zawsze muszą równać się pasywom. Oznacza to, że majątek przedsiębiorstwa powinien mieć wyraźne źródło finansowania.