Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Zgłoszenie NIP-8

Zgłoszenie NIP – 8 – zgłoszenie przeznaczone dla podmiotów zarejestrowanych w KRS zawierające dane uzupełniające tj. numer rachunku bankowego czy dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową. W przypadku rozpoczęcia działalności opodatkowanej zgłoszenia dokonuje się w ciągu 21 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Aktualizacji należy dokonać w przeciągu 7 dni od daty powstania zmian.

Koszty podatkowe

Koszty podatkowe – koszty zmniejszające podstawę opodatkowania, nie budzące wątpliwości co do zasadności uwzględnienia wydatków z tego tytułu w kosztach np. wynagrodzenia, składki ZUS, usługi

Zobacz

Dochód wolny

Dochód wolny – dochód, który nie podlega podatkowi dochodowemu. Uregulowany jest np. w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 17 ust. 1

Zobacz

Składki ZUS

Składki ZUS– to obowiązkowe składki płacone przez przedsiębiorców i pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Każdy przedsiębiorca, który rejestruje firmę w CEIDG i nie jest ubezpieczony z innego tytułu

Zobacz