Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Książka przychodów i rozchodów (PKPiR)

Książka przychodów i rozchodów (PKPiR) – ewidencja księgowa ujmująca wszelkie przychody, zakupy oraz wydatki w formie uproszczonej. Może dotyczyć osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, a także spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podmioty te są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona – w praktyce jest to Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) lub ryczałt – dostępna dla osób fizycznych, spółek cywilnych os. fiz., spółek jawnych

Zobacz

Deklaracja VAT-8

Deklaracja VAT 8 – deklaracja informująca o dokonanym w danym miesiącu imporcie usług lub towarów. W przeciwieństwie do deklaracji VAT 9-M składana jest przez podatników

Zobacz

Składka emerytalna

Składka emerytalna – obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych, comiesięcznie odprowadzana do ZUS-u. Obecnie wynosi 19,52 % podstawy wymiaru.

Zobacz