Social Media :

Preferencyjne składki ZUS – to określenie odnoszące się do obniżonych stawek składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS). Mogą z nich skorzystać przedsiębiorcy spełniający łącznie dwa warunki:

 1. nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem
  rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadzili innej pozarolniczej
  działalności,
 2. nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego
  w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali
  czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.
  Drugi warunek dotyczy całego 24-miesięcznego okresu korzystania z obniżonych składek
  na ZUS. Oznacza to, że od dnia, w którym rozpoczniesz działalność na rzecz byłego
  pracodawcy, tracisz prawo do ustalania preferencyjnej podstawy i płacenia niższych składek.
  W przypadku preferencyjnego ZUS podstawa składek to 30% wynagrodzenia minimalnego.

Szczegółowe informacje w tym temacie zostały omówione na blogu w artykule
https://kkr.tax/blog/stawki-zus-aktualne-i-historyczne.