Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Podatnik VAT zwolniony

Podatnik VAT zwolniony – podmiot zwolniony z podatku VAT przedmiotowo (ze względu na rodzaj wykonywanej działalności np. usługi medyczne) lub podmiotowo (do wysokości limitu sprzedaży 200.000,00 zł w skali roku). Taki podmiot nie składa comiesięcznych deklaracji VAT oraz nie odprowadza podatku VAT od prowadzonej przez niego sprzedaży. Nie ma tym samym prawa do odliczenia VAT z poniesionych kosztów.

Deklaracja PIT-8AR

Deklaracja PIT 8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych składana przez płatnika podatku. W szczególności dotyczy pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od

Zobacz