Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Informacja PIT-11

Informacja PIT 11 – informacja o uzyskanych przez podatnika przychodach oraz zaliczkach pobranych na podatek dochodowy, a także o wysokości składek potrąconych na ubezpieczenia. Informacje zawarte w PIT-11 są niezbędne do wypełnienia zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37 i tym samym rozliczenia się z urzędem skarbowym.

Koszty podatkowe

Koszty podatkowe – koszty zmniejszające podstawę opodatkowania, nie budzące wątpliwości co do zasadności uwzględnienia wydatków z tego tytułu w kosztach np. wynagrodzenia, składki ZUS, usługi

Zobacz