Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Podmioty powiązane

Podmioty powiązane są to:

  1. podmioty z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny
    podmiot;
  2. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ inny podmiot lub małżonek, krewny lub
    powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co
    najmniej jeden podmiot;
  3. spółka niemająca osobowości prawnej;
  4. podatnik i jego zagraniczny zakład.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy- kapitał potrzebny do rozpoczęcia działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pokrywany wkładem pieniężnym lub niepieniężnym wspólników. Zgodnie z KSH jego minimalna wartość to 5.000,00

Zobacz

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – forma opodatkowania dochodów według stawki 12 % do wysokości 120.000,00 zł podstawy opodatkowania oraz stawki 32% powyżej tej kwoty. Atrakcyjna

Zobacz