Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Deklaracja JPK_V7

Deklaracja JPK V7- dokument elektroniczny przeznaczony dla czynnych podatników VAT zawierający informację o dokonanych zakupach i sprzedaży. Oprócz danych odnośnie kontrahentów i kwot na dokumentach zakupu/sprzedaży, znajdują się tam również obowiązkowe dane dotyczące m.in. podmiotów powiązanych czy oznaczenia kodów dla specjalnych rodzajów usług – tzw. kodów GTU. Składany miesięcznie za każdy miesiąc działalności w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupu/ sprzedaży.

Zeznanie PIT-37

Zeznanie PIT 37 – zeznanie roczne składane przez osoby opodatkowane według skali podatkowej, ale rozliczane za pośrednictwem płatnika, czyli np. osoby zatrudnione w oparciu o

Zobacz

Deklaracja VAT-9M

Deklaracja VAT 9M – deklaracja informująca o dokonanym w danym miesiącu imporcie usług (zakupie usług od kontrahentów z zagranicy), składana przez podatników VAT zwolnionych. Składa

Zobacz