Social Media :

Księgowość szkoły

Księgowość szkoły

Prowadzenie księgowości dla szkoły

Prowadzenie księgowości w szkole jest jedną ze specjalizacji naszego biura rachunkowego. Przez lata pracy z placówkami oświatowymi wypracowaliśmy najbardziej efektywny model współpracy, który pozwala na rzetelne prowadzenie księgowości w szkole podstawowej, szkole średniej (liceum, technikum, szkole zawodowej) i szkole policealnej zarówno publicznej, jak i prywatnej.

Księgowość dla szkół - zakres działań

Poniżej przedstawiamy zakres usług księgowych świadczonych na rzecz szkół. Stanowi katalog wyłącznie wybranych działań, gdyż nasza firmy indywidualnie dopasowuje ich zakres w celu dopasowania się do realnych potrzeb i oczekiwań Klientów. Prowadzenie księgowości w szkole obejmuje m.in. następujący zakres usług:
 • 0ptymalizacja podatkowa szkoły
 • prowadzenie pełnej księgowości podmiotu.
 • indywidualny plan kont dopasowany do potrzeb, analityka dla szkół i dotacji
 • prowadzenie uproszczonej księgowości dla szkół-ksiąg przychodów i rozchodów
 • rozliczymy przychody i koszty prawidłowo zgodnie z ustawami i najlepszymi praktykami
 • prowadzimy rozrachunki i informujemy regularnie o brakach faktur, dzięki czemu wynik finansowy jest na bieżąco rzetelny.
 • prowadzenie środków trwałych.
 • sporządzanie prawidłowej dokumentacji księgowej, deklaracji i reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym,
 • ZUS i PFRON.
 • przygotowanie sprawozdań do GUS, SIO.
 • ewidencja darowizny.
 • przygotowanie sprawozdania finansowego i CIT zgodnie z terminami ustawowymi bez opóźnień.
 • raportowanie RZIS i Bilans lub inne raporty indywidualne.
 • analiza merytoryczna posiadanej dokumentacji.
 • rozliczanie dotacji oświatowych- dokonywanie prawidłowych zapisów księgowych biorąc pod uwagę dotacje samorządowe
 • bieżąca optymalizacja podatkowa.
Ponadto świadczymy również takie usługi jak:

Korzyści ze współpracy z nami

Mając na uwadze szereg zadań, z jakimi boryka się administracja szkół, dopasowaliśmy szereg rozwiązań, które obopólnie usprawniają pracę między administracja a księgowością.

Są to m.in.:

 • pomoc w wyborze najlepszego możliwego modelu podatkowego,
 • elektroniczne przesyłanie dokumentów księgowych,
 • bieżący kontakt z dedykowanym księgowym,
 • narzędzie usprawniające bieżącą dokumentację w zakresie uzupełniania braków dokumentów.


Dzięki współpracy z naszym biurem rachunkowym zyskają Państwo więcej czasu na inne przedsięwzięcia oraz pewność, że dokumentacja księgowa szkoły jest prowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi normami.

Cennik usług księgowych dla szkół

Przykładowy cennik obsługi księgowej szkół prezentuje się następująco: 

Cennik usług księgowych w zależności od liczby dokumentów
Liczba dokumentów księgowych Pełna księgowość Pełna księgowość + Rozrachunki z tyt. VAT
1-10 dokumentów od 600,00 zł od 700,00 zł
11-30 dokumentów od 800,00 zł od 900,00 zł
31-60 dokumentów od 1000,00 zł od 1200,00 zł
61-100 dokumentów od 1200,00 zł od 1300,00 zł
powyżej 100 dokumentów cena do uzgodnienia cena do uzgodnienia
Wyciąg bankowy + prowadzenie rozrachunków 5 pozycji jako 1 dokument 5 pozycji jako 1 dokument
Cennik usług księgowych
Zakres działania Cena
Rozliczenia kadrowo-płacowe 50,00 zł/os
Prowadzenie akt osobowych pracowników 20,00 zł/os
Rozliczenie delegacji 20,00 zł/szt
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w trakcie roku (likwidacja firmy, rozwiązanie umowy o świadczenie usług księgowych) średniomiesięczny koszt obsługi księgowej
Sporządzenie polityki rachunkowości 500,00 zł/szt (w tym ustalenie planu kont 200,00 zł/szt)
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego CIT 150,00 zł/szt
Zaświadczenie o niezaleganiu: ZUS/US 25,00 zł/szt
Transakcje zagraniczne: WNT, WDT, import/eksport, VAT UE od 25 zł/szt
Noty korygujące, faktury sprzedażowe, potwierdzenia sald, noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty 15,00 zł/dokument
PIT-4, PIT-8 20,00 zł/dokument
PIT-11 10,00 zł/dokument
Sporządzenie deklaracji, sprawozdań i pism (PCC, GUS, ZUS itp.) od 50,00 zł/szt
Sporządzenie z winy klienta korekty deklaracji wraz z wyjaśnieniem od 50 do 150,00 zł/szt
Sporządzenie sprawozdania finansowego (rocznego bilansu) średniomiesięczny koszt obsługi kancelarii księgowej
Wynagrodzenie za prace przy czynnościach nieobjętych cennikiem 150,00 zł/h

Ze względu na indywidualne potrzeby księgowe każdego z Klientów, zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia wiążącej oferty.

Księgowość szkoły - kontakt

Jeśli chcą Państwo powierzyć księgowość szkoły profesjonalnemu biuru księgowemu, to zapraszamy do kontaktu z nami:

Jeśli szukają Państwo biura rachunkowego specjalizującego się w szeroko rozumianych finansach publicznych, w tym systemie oświaty, to doskonale trafiliście. Nasze doświadczenie, praktyka i kompetencje pozwalają na wykonywanie rozliczeń księgowych oraz kadrowo-płacowych placówek oświatowych w sposób profesjonalny, terminowy i zgodny z aktualnie obowiązującym prawek. 

Usługi księgowe dla szkół świadczy dla Państwa dedykowany księgowy. Wsparcie księgowego gwarantuje Państwu zarówno nadzór nad Państwa dokumentami, dokonywanie poprawnych rozliczeń szkoły oraz odpowiedź na każde pytanie wchodzące w skład świadczonych usług.

Współpraca z naszym biurem z pewnością pozwoli Państwu skupić się na realizacji swoich obowiązków i celów. Zapraszamy do kontaktu!