Social Media :

Cena netto a cena brutto – czym się różnią i jak je obliczyć?

Paulina Niziołek-Pulchny
Paulina Niziołek-Pulchny
Cena netto a cena brutto - czym się różnią i jak je obliczyć?
Znajomość cen brutto i netto jest kluczowa, ponieważ pozwala konsumentom na świadome planowanie wydatków, uwzględniając faktyczny koszt produktów lub usług po dodaniu podatków. Dla przedsiębiorców, rozróżnienie tych cen jest niezbędne do prawidłowego rozliczania podatków oraz zarządzania finansami firmy, co pomaga w utrzymaniu przejrzystości finansowej i zgodności z przepisami podatkowymi.
Spis treści

Z terminami netto i brutto mamy do czynienia w życiu codziennym, robiąc zakupy, czy korzystając z usług. Pojęcia te określają między innymi wartości na fakturze, ceny produktów w sklepie, czy wysokość wynagrodzenia. Jeśli ktoś ma problemy z wyliczaniem wartości brutto i netto, to może posłużyć się np. internetowym kalkulatorem cen netto-brutto, który przy wybraniu odpowiedniej stawki VAT przeliczy nam wartość netto na brutto oraz wartość brutto na netto.

Co to jest cena netto?

Cena netto to kwota, która obejmuje wartość samego produktu lub usługi bez podatku VAT, czyli podatku od towarów i usług, którego podstawowa stawka wynosi 23%. Jest to cena, którą klient płaci bez uwzględnienia podatku. Cena netto to także wysokość wypłaty, którą dostajemy „na rękę”, bez żadnych świadczeń.

Co to jest cena brutto?

Cena brutto jest to kwota, którą musimy zapłacić. W skład jej wchodzą cena netto oraz podatek VAT obowiązujący dla danego towaru lub usługi. Cena na fakturze, czy paragonie powinna by wyrażona jako wartość brutto. Cena brutto jest to również wysokość wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. Wyjątkiem jest wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia studenta do 26. roku życia, gdzie netto jest równe brutto.

Cena brutto – jak obliczyć?

Cenę brutto możemy obliczyć w następujący sposób:

Cena brutto = cena netto * (1 + stawka podatku VAT)

Przykład wyliczenia ceny brutto dla stawki VAT 23% oraz ceny netto 100zł.

123 zł (cena brutto) = 100 zł * 1,23

Cena netto – jak obliczyć?

Aby obliczyć cenę netto z brutto, możemy użyć poniższego wzoru:

Cena netto = cena brutto/(1 + stawka podatku VAT)

Przykład wyliczenia ceny netto dla stawki VAT 8% oraz ceny brutto 108zł.

100 zł (cena netto) = 108/1,08

Warto pamiętać, że zarówno cena netto, jak i cena brutto, powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.