Social Media :

Czym jest work-life balance?

Paulina Niziołek-Pulchny
Paulina Niziołek-Pulchny
Work life balance to równowaga między pracą a życiem prywatnym, ważna dla naszego dobrostanu i zadowolenia z życia. W dzisiejszym zabieganym świecie często zapominamy o tym, jak istotne jest znalezienie harmonii między obowiązkami zawodowymi a potrzebami osobistymi. Zarządzanie czasem jest kluczowe, aby cieszyć się zarówno z sukcesów zawodowych, jak i pełni życia rodzinnego, towarzyskiego czy realizacji własnych pasji. Work life balance pozwala na znalezienie czasu na relaks i odpoczynek, tym samym dając możliwość realizacji celów osobistych, związanych z zdrowiem, rozwojem i zainteresowaniami. Kluczem jest identyfikacja swoich priorytetów i wartości oraz szukanie sposobów na spełnienie ich zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Znalezienie metod na skuteczne zarządzanie czasem pozwoli na zwiększenie produktywności oraz satysfakcji w zakresie obu tych sfer.
Spis treści

Główne założenia work-life balance

Do głównych założeń work life balance należy zaliczyć takie jak:

  • Poprawa jakości życia i satysfakcji pracownika;
  • Zwiększenie efektywności i produktywności w pracy;
  • Redukcja stresu i wypalenia zawodowego;
  • Poprawa zdrowia i ogólnego samopoczucia;
  • Zwiększenie zaangażowania i lojalności pracowników;
  • Poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym;
  • Zwiększenie zadowolenia klientów i jakości obsługi;
  • Zmniejszenie absencji i rotacji pracowników;
  • Zwiększenie innowacyjności i kreatywności;
  • Poprawa relacji między kierownictwem a pracownikami.

Dyrektywa work-life balance a zmiany w warunkach zatrudnienia

Inicjatywa związana z work life balance wnosi następujące zmiany w zakresie warunków zatrudnienia.

1. Obowiązek uzasadnienia przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Związek zawodowy w tej sytuacji posiada 5 dni na dokonanie konsultacji w sprawie wątpliwości zgłoszenie zastrzeżeń co do wypowiedzenia umowy. Daje to możliwość ubiegania się o przywrócenie do pracy przez pracownika nawet w sytuacji gdy posiada on umowę na czas określony.

2. Zmiany dotyczące okresu próbnego w umowach o pracę.

Okres próbny będzie musiał być proporcjonalny do czasu trwania umowy oraz rodzaju pracy. Pracodawca będzie mógł zawrzeć ponownie umowę na okres próbny tylko w przypadku, gdy pracownik będzie zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy. Będą wprowadzone regulacje, które umożliwią przedłużenie umowy o pracę na okres próbny o czas, w którym pracownik posiadał usprawiedliwioną nieobecność w pracy.

3. Prawo do równoległego zatrudnienia

Koncepcja work-life balance zakłada, iż pracownik będzie mógł pracować jednocześnie u kilku pracodawców, chyba, że strony umowy zawrą klauzulę o zakazie konkurencji.

4. Możliwość wnioskowania o bezpieczniejsze lub bardziej przewidywalne warunki pracy

Pracownik, który pracuje przez co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o lepsze i bezpieczne warunki pracy.

5. Nieodpłatne szkolenia wliczane do czasu pracy

Pracownik będzie mógł skorzystać z nieodpłatnych szkoleń, niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku. Będą one wliczane do czasu pracy.

6. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Pracownik ma prawo do dwóch dni lub 16 godzin wolnego w roku kalendarzowym w pilnych sytuacjach rodzinnych związanych z chorobą lub wypadkiem. Podczas tego czasu otrzyma 50% wynagrodzenia, które jest obliczane na podstawie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

7. Urlop opiekuńczy – bezpłatny, 5 dni

Pracownik może wziąć bezpłatny urlop na 5 dni, aby osobiście zapewnić opiekę i wsparcie krewnemu (synowi, córce, matce, ojcu lub małżonkowi/małżonce) lub osobie pozostającej w rodzinnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej pomocy z powodów medycznych.

8. Elastyczna organizacja pracy

Pracownik ma możliwość dostosowania swojej organizacji pracy do indywidualnych potrzeb poprzez pracę zdalną, elastyczne godziny pracy (zmienne godziny pracy, indywidualny czas pracy, skrócony tydzień pracy, praca w weekendy i przerywany czas pracy) oraz pracę w niepełnym wymiarze godzin.

9. Dwie dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy

Jeśli czas pracy pracownika przekracza 9 godzin dziennie, ma on prawo do drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut. Jeśli czas pracy przekracza 16 godzin dziennie, pracownik otrzymuje prawo do trzeciej przerwy trwającej co najmniej 15 minut.

10. Nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 9 tygodni, dla każdego z rodziców oraz zasiłek macierzyński dla obojga rodziców w wysokości 70%

Zarówno matka, jak i ojciec mają prawo do indywidualnego urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 9 tygodni. Oboje rodzice mają również prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 70% wynagrodzenia.

11. Prawo ojca do wychowującego dziecko do skorzystania z urlopu rodzicielskiego nie zależy od pozostawania matki w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu

Urlop rodzicielski jest prawem ojca niezależnie od sytuacji zatrudnienia matki. Ojciec ma prawo do urlopu rodzicielskiego w celu opieki nad nowo narodzonym dzieckiem i może skorzystać z tego prawa bez względu na zatrudnienie matki. Urlop ten jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika – rodzica dziecka w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

12. Obowiązek uzasadnienia przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Związek zawodowy w tej sytuacji posiada 5 dni na dokonanie konsultacji w sprawie wątpliwości zgłoszenie zastrzeżeń co do wypowiedzenia umowy. Daje to możliwość ubiegania się o przywrócenie do pracy przez pracownika nawet w sytuacji gdy posiada on umowę na czas określony.

13. Zmiany dotyczące okresu próbnego w umowach o pracę

Okres próbny będzie musiał być proporcjonalny do czasu trwania umowy oraz rodzaju pracy. Pracodawca będzie mógł zawrzeć ponownie umowę na okres próbny tylko w przypadku, gdy pracownik będzie zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy. Będą wprowadzone regulacje, które umożliwią przedłużenie umowy o pracę na okres próbny o czas, w którym pracownik posiadał usprawiedliwioną nieobecność w pracy.

Od kiedy work-life balance wchodzi w życie?

Koncepcja work-life balance, czyli równowaga między pracą a życiem prywatnym, zaczęła się rozprzestrzeniać w latach 70. XX wieku. Poprzednio, praca była postrzegana jako główny priorytet, a życie prywatne często było lekceważone. Jednak wraz z postępem społecznym i zmianami w kulturze biznesowej, zaczęto zauważać negatywne konsekwencje braku równowagi między pracą a życiem osobistym. Wchodząc w nowe tysiąclecie, koncepcja work-life balance stała się coraz bardziej popularna i rozpoznawalna zarówno w świecie biznesu, jak i społeczeństwie. Pracodawcy zaczęli dostrzegać korzyści wynikające z zapewnienia swoim pracownikom możliwości łączenia życia zawodowego z prywatnym, takie jak zwiększona produktywność, lepsze zaangażowanie i większa lojalność.

Obecnie work-life balance jest kluczową kwestią dla wielu pracowników i organizacji. Firmy starają się tworzyć elastyczne harmonogramy pracy, oferować dodatkowe korzyści, takie jak dni wolne na cele prywatne, a także promować zdrowe i zrównoważone podejście do pracy i życia prywatnego. Work-life balance jest również coraz częściej obecny w politykach publicznych i debatach społecznych, gdzie rozważa się różne sposoby promowania równowagi między pracą a życiem. Dnia 26 kwietnia 2023 roku w życie weszły przepisy dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Mamy nadzieję, że będzie to ogromny krok naprzód jeśli chodzi o życie rodzinne jak również spokój i równouprawnienie w codziennym życiu milionów ludzi.

Jak wprowadzić work-life balance w firmie?

Znając definicję i założenia work-life balance można wprowadzić koncepcję na własną rękę lub skorzystać z usług specjalistów. Zapraszamy do kontaktu z nami celem przedstawienia zakresu wsparcia świadczonego przez nasze biuro Krajowa Kancelaria Rachunkowa:

telefonicznie: +48 12 312 05 65 lub +48 698 545 433
mailowo: biuro@kkr.tax
osobiście: ul. Szlak 20/14, 31-153 Kraków