Social Media :

Księgowość niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego – aspekty prawne

Dominik Wyrobisz
Dominik Wyrobisz
Główny księgowy. Współzałożyciel KKR.
Księgowość niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego - aspekty prawne
Księgowość niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego z punktu widzenia aktualnie obowiązujących przepisów prawa to kolejny temat, który przygotowaliśmy specjalnie dla Czytelników naszego branżowego bloga. W niniejszym wpisie znajdą Państwo odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
 • Czym jest niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego?
 • Jakie przepisy regulują działalność niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego?
 • Jakie są formy prowadzenia księgowości przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego?
 • Co jest lepsze: wewnętrzna księgowość czy outsourcing usług księgowych?
 • Komu powierzyć księgowość niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego?
Spis treści

Czym jest niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego?

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych realizowane jest przez:

 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, oraz
 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (art. 117 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

Legalna definicja kształcenia ustawicznego została zawarta w art. 4 pkt. 30 ustawy Prawo oświatowe zgodnie z którym należy przez nie rozumieć „kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny”.

Placówki kształcenia ustawicznego prowadzą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-3 i 5 ustawy Prawo oświatowe oraz, jeśli w skład placówki wchodzą szkoły, w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia lub szkołach policealnych. Ponadto takie placówki mogą (a więc nie muszą) także realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu (§ 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Przepisy regulujące działalność niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego

Zasady dotyczące założenia, prowadzenia i organizacji placówek kształcenia ustawicznego regulują:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Formy prowadzenia księgowości przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego

Formy prowadzenia księgowości niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego zależą od formy prawnej jej organu prowadzącego. Jak stanowi art. 8 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego może być zakładana i prowadzona m. in. przez osobę fizyczną lub osobę prawną.

W sytuacji, gdy organem prowadzącym niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego jest osoba fizyczna, wówczas przychody pochodzące z prowadzenia takiej placówki należy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikować do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W zależności od wybranej formy opodatkowania księgowość prowadzona jest wówczas w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu.

Jednakże, w momencie gdy organem prowadzącym jest osoba prawna wówczas księgowość prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Dodatkowo, w przypadku księgowości prowadzonej w formie ksiąg rachunkowych niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego nie powinna prowadzić księgowości odrębnej od jej organu prowadzącego, w sytuacji, gdy nie jest podmiotem niezależnym i samodzielnym, a organ prowadzący decyduje w zakresie administracyjnym, organizacyjnym i finansowym o niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego, w tym o jej funkcjonowaniu, czy likwidacji. Mając niniejsze na uwadze niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego nie jest wówczas odrębnym od organu prowadzącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zatem nie powinna prowadzić rachunkowości odrębnej od organu prowadzącego. Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego stanowi jedynie wyodrębnioną na potrzeby oświatowe formę działalności organu prowadzącego, który ją utworzył, tj. jest jego wewnętrzną komórką organizacyjną.

Wewnętrzna księgowość vs outsourcing usług księgowych

Zakładając niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego zapewne staniemy przed wyborem, na jaki rodzaj księgowości zdecydować się: księgowość wewnętrzną czy outsourcing usług księgowych. Obydwa rozwiązania mają swoje wady i zalety, aczkolwiek w przypadku outsourcingu usług księgowych tych zalet będzie więcej, niż w przypadku księgowości wewnętrznej.

Outsourcing usług księgowych dla niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego

Outsourcing usług księgowych to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Przedsiębiorca nie musi zatrudniać specjalistów z zakresu księgowości, podatków czy finansów. Podmioty specjalizujące się w świadczeniu usług księgowych przeważnie posiadają bardzo szeroką kadrę, wyspecjalizowaną w w/w dziedzinach i gotowe są oprócz usług księgowych przeprowadzić audyt w firmie, sporządzić wniosek o indywidualną interpretację podatkową, czy udzielić profesjonalnych konsultacji podatkowych. Dzięki temu przedsiębiorca ma pewność, że obsługa jest na najwyższym poziomie. Ponadto przedsiębiorca nie ponosi wielu kosztów pracowniczych, w tym np. w zakresie szkoleń na które musiałby wysyłać własnych pracowników. Podmiot świadczący usługi księgowe pobiera jedynie określoną opłatę uzależnioną od zakresu świadczonych usług, co jest zdecydowanie bardziej opłacalne od tradycyjnego zatrudnienia.

Księgowość wewnętrzna niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego

Księgowość wewnętrzna sprawdzi się natomiast w przypadku dużych firm, w których zachodzi konieczność księgowania dokumentów na bieżąco, czyli w dniu ich wystawienia/wpływu do firmy, czy w sytuacji gdy konieczny jest natychmiastowy wgląd w dokumentację księgową, raporty podatkowe, czy inne ewidencje.

Księgowość dla niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego

Krajowa Kancelaria Rachunkowa specjalizuje się w obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego bez względu na formę prowadzenia księgowości. W celu uzyskania szczegółowych informacji można udać się do kancelarii osobiście (ul. Szlak 20/14, 31-153 Kraków), tudzież skontaktować się:

Opracowano na podstawie

 • Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego, Placówka kształcenia ustawicznego, https://www.kpgio.pl/placowka-ksztalcenia-ustawicznego/, Data odczytu: 2024.05.11
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.)